Page 40 - NGA NATURALmag 2023 SPRING / SUMMER Issue
P. 40

Spring-Summer 2023
20 2 NGAPRO/AMUniverse
NGA American Natural Championships
November 5 2022 • Sunrise FL
nga@nationalgym com
www nationalgym com
Promoters:
Andrew Bostinto Bostinto NGA NGA Founder & CEO Francine Bostinto Bostinto NGA NGA President
By: Francine Bostinto 40 NGA NATURALmag


   38   39   40   41   42